Projekt pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”

12 czerwca 2019r. odbył się w SP3 w Głogowie piknik naukowy , którego celem było podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów głogowskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.

Każda z grup szkolnych miała do wykonania doświadczenia- eksperymenty z zakresu chemii w małej skali i uzupełniała karty pracy z aplikacją Corinth. Uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem pracowali nad przydzielonymi zadaniami.