Świetlica to bezpieczne miejsce do spędzenia czasu pozalekcyjnego

Co proponujemy dzieciom poza lekcjami.

 „Świetlica to bezpieczne miejsce do spędzania czasu pozalekcyjnego”

Świetlica jest miejscem w  naszej szkole, w której zapewniona jest uczniom opieka wychowawcza umożliwiająca wszechstronny rozwój osobowości .

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30

195
uczniów objętych opieką!
W roku szkolnym 2022/2023

Kadra

Pracownicy świetlicy.
Kierownikiem świetlicy jest mgr Joanna Gomułka

Zadania świetlicy

Nasz zakres obwiązków

 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych;
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów;
 • zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
 • wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zajęć;
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 • stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Program zajęć

Nasi uczniowie nie mogą narzekać na nudę.

Zajęcia odbywają się według ramowego rozkładu dnia oraz pod kątem zaplanowanego na cały rok hasła. Tegoroczne hasło brzmi “ŚWIETLICA- MÓJ PRZYJAZNY ŚWIAT”. Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z zajęć organizowanych i prowadzonych przez wychowawców, są to między innymi zajęcia:

 • inspirujące zainteresowania i zamiłowania dzieci;
 • praca z książką
 • plastyczne, techniczne
 • muzyczno – ruchowe
 • teatralne formy pracy
 • oglądanie filmów, zamierzenia na następny tydzień

Pliki do pobrania

Jeśli interesuje Cię...