2020-2021

Kalendarz roku szkolnego

01 września 2020 r.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

4.01.2021 do 17.01.2021 r. Ferie zimowe (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJ I I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19)

01.04. 2021 – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06 – 31.08.2021 r. Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10. 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej; 15.10.2020 r., 16.10.2020 r., 30.10.2020 r., 02.11.2020 r., 04.06.2021 r., 23.06 i 24.06.2020 r.

Zobacz co będzie się działo w tym roku.

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec