Rodzice w naszej szkole

Kto w tym roku przynależy do rady rodziców

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat aktywności rodziców w obszarze rady rodziców.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

KONTO DLA RADY RODZICÓW: 14 1020 3017 0000 2802 0300 7127

W tytule prosimy wpisywać klasę ewentualnie nazwisko ucznia i klasę

1. Dorota Kruszyna – przewodnicząca
2. Katarzyna Łakomska – zastępca
3. Katarzyna Popek – skarbnik
4. Agnieszka Malska-Pruska – sekretarz

 

1. Zawadzka Marlena
2. Pawłowska – Fałek Małgorzata
3. Stachak – Pecuszok Patrycja

w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Rady Rodziców; zobacz

– w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; zobacz
– w sprawie składek na Radę Rodziców; zobacz
– w sprawie sprzedaży surowców wtórnych; zobacz
– w sprawie zakupu zeszytów ćwiczeń do kultury ekologicznej; zobacz
– w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; zobacz

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu finansowego na rok 2022; zobacz

w sprawie wyrażenia opinii na temat przedstawionego przez Radę Pedagogiczną szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników; zobacz

-Preliminarz wydatków Rady Rodziców; zobacz