PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

ROK SZKOLNY 2021/2022

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA KULTURA EKOLOGICZNA PRZYRODA BIOLOGIA
GEOGRAFIA HISTORIA JĘZYK ANGIELSKI INFORMATYKA RELIGIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE  PLASTYKA  ETYKA  MUZYKA TECHNIKA 
JĘZYK NIEMIECKI FIZYKA CHEMIA  WOS EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA