„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.

Opis projektu: http://www.glogow.pl/urzad/index.php/projekty-ue/projekty-unijne-2014-2020?id=2192

https://sp7.glogow.pl/wp-content/uploads/2019/01/projekt-nabór.pdf