PODRĘCZNIKI DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KLASY I-III 
NOWE PODRĘCZNIKI – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Kl. I SP: Poznaję Boży świat – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. II SP: Odkrywam królestwo Boże- podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. III SP: Poznaję Jezusa – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. III SP: Poznaję Jezusa – Zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce

KLASY IV-VIII
Nowa podstawa programowa
Kl. IV SP: Odkrywam życie z Jezusem – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. IV SP: Odkrywam życie z Jezusem – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce
Kl. V SP: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. V SP: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce
Kl. VI SP: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – podręcznik, wyd. Jedność, Kielc
Kl. VI SP: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce
Kl. VII SP: Szczęśliwi, którzy czynią dobro – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. VII SP: Szczęśliwi, którzy czynią dobro – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce
Kl. VIII SP: Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość – podręcznik do religii, wyd. Jedność, Kielce