PODRĘCZNIKI DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASY I-III
NOWE PODRĘCZNIKI – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Kl. I SP: Poznaję Boży świat – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. II SP: Odkrywam królestwo Boże- podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. III SP: Jezus jest z nami – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. III SP: Jezus jest z nami – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce

KLASY IV-VIII
Kl. IV SP: Miejsca pełne BOGActw – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. IV SP: Miejsca pełne BOGActw – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce

Kl. VII SP: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. VIII SP: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce

NOWE PODRĘCZNIKI – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Kl. V SP: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – podręcznik, wyd. Jedność, Kielce
Kl. V SP: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce
Kl. VI SP: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – podręcznik, wyd. Jedność, Kielc
Kl. VI SP: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność, Kielce