“Badacze przyrody”

“Badacze przyrody” pod kierunkiem pani M.Gawronskiej – Guz pracowali z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem również w drugim semestrze. Na zajęciach uczniowie wyizolowali DNA z cebuli, otrzymywali tlen z ziemniaka, tworzyli cukrowe węże, rozdzielali barwniki roślinne, hodowali bakterii i nawet udało się zakisić ogórki.