Projekt „ Woda wokół nas”

Taki jest temat przewodni projektu który jest realizowany na lekcjach chemii oraz biologii w naszej szkole pod kierunkiem p. M. Gawrońskiej – Guz a jego realizacja rozpoczęła się w związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi. W ramach projektu uczniowie wykonali zróżnicowane zadania: uczniowie klas V projektowali zakładki do książek pt. „ Oszczędzaj wodę”, uczniowie klas VI oraz VII przygotowali ulotki informacyjne o wodzie oraz o zanieczyszczeniach wód. Przygotowując prace, uczniowie, pogłębiali swoje wiadomości o budowie i właściwościach wody, źródłach zanieczyszczeń oraz sposobach jej oczyszczania. Wszystkie przygotowane prace uczniów zasługują na pochwałę i znajdą się na szkolnej wystawie. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będą ćwiczenia laboratoryjne na których uczniowie będą badać właściwości wody ale o tym napiszemy wkrótce……..