Instytucje i organizacje

Instytucje i organizacje działające na terenie miasta Głogowa
na rzecz pomocy społecznej 

 • PCPPPiDN – Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Folwarczna 52, tel.833-32-93;

http://www.pcpppidn.eu/

 •  „SZANSA” – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży, ul. Perseusza 13, tel.832-18-04; 727-60-70;

http://szansa.glogow.org/

 • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Słowiańska 13, tel.834-25-10-03, 831-30-28,

http://www.pcpr.glogow.pl

 • PCPZ – Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, ul. Słowiańska 13, tel.833-21-46;
 • MCWR – Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, ul. Folwarczna 7, tel.76 853 38 32
  http://www.mcwr.glogow.pl
 • MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 4, tel.727-65-00;

http://www.mops.glogow.pl

 • Komenda Powiatowa Policji, ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 727-72-00

http://www.glogow.policja.gov.pl

 • MOK – Miejski Ośrodek Kultury, pl. Konstytucji 3 Maja 2, tel. Sekretariat – 76 833 65 71 i 76 833 41 40
  tel. Biuro Obsługi Klienta MOK – 76 833 65 74 i 76 835 66 30

http://www.mok.glogow.pl

 • PCK – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. 1-Maja 25, tel.834-22-65;
 • Prokuratura Rejonowa w Głogowieul. Sienkiewicza , tel. 727-15-00

http://www.prokuratura.legnica.pl

 • Sąd Rejonowy, ul. Kutrzeby 2, tel.833-44-17, Wydział Rodzinny i Nieletnich – tel. 833-30-85;

http://www.glogow.sr.gov.pl