Świetlicowy konkurs piosenki wakacyjnej

W dniu 28.09.2020r. wychowawcy świetlicy zorganizowali konkurs wokalny pn. „Przegląd piosenki wakacyjnej”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy bardzo dobrze przygotowali się do występu. Prezentowali znane utwory, a także samodzielnie przygotowane układy choreograficzne. Konkurs odbył się w atmosferze spontaniczności z wykorzystaniem naturalnego entuzjazmu dzieci. Uczniowie zostali nagrodzeni symboliczną nagrodą.