„Sprzątanie świata – Polska 2020”

      Co roku w trzeci weekend września organizowana jest  w naszym kraju ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata – Polska”.

Akcja jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska  wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego  w 1989 roku.

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.           Od 1994 roku,  a więc już po raz 27,  wraz  z setkami  wolontariuszy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzi się  działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie  i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp.

Tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska” odbywa się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.   

Pod takim samym hasłem w naszej szkole ogłosiliśmy konkurs plastyczny, zachęcamy do wzięcia udziału.