Podsumowanie konkursu „ŚNIEŻNA BUDOWLA”

W konkursie udział wzięło 22 uczennic / uczniów z klas IV-VII. Wszystkie prace były piękne i nie było łatwo wyłonić zwycięzców. Jury w składzie:  Alicja Stepan – Wrembel , Beata Lipińska – Kula, Edyta Suchy,  Małgorzata i Katarzyna Suchy wyłoniło czterech  zwycięzców. Są to:

miejsce I – Miłosz Fałek z klasy IV B „LODY Z SERCEM”

miejsce II – Paulina Markowicz z  klasy  IV C „PIES”

miejsce III –  Wojciech Filipek  z klasy VII C  „BAŁWAN”

wyróżnienie – Laura Leśków z klasy IV B „IGLO”

Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, ocenę 6 z aktywności i odpowiednio 4, 3  i  po 2 punkty.

Nagrody są do odebrania w  SP7 we wtorek 2.03.2021 roku w godz. 15.00-16.00 – wejście do budynku – wejściem głównym.

Pozostałe osoby otrzymują po ocenie 6 z aktywności i 1 punkcie.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursie !!!