Pierwsza wizyta w bibliotece

Dnia 29 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w pierwszej lekcji bibliotecznej, która odbyła się przy okazji Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania pod hasłem “Pobawmy się wierszykami”. Uczniowie wysłuchali wierszy znanych polskich poetów oraz przedstawili inscenizację wiersza Juliana Tuwima ,,Rzepka”. Pierwsza wizyta w bibliotece miała również na celu prezentację księgozbioru biblioteki szkolnej, przedstawienie zasad korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i czytelni oraz zapoznanie uczniów z zasadami poszanowania książek. Po obejrzeniu wystawy książek przeznaczonych dla klas młodszych, każdy miał możliwość pierwszego wypożyczenia książki, a tym samym został przyjęty do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Fotorelacja w galerii.