Obchody Międzynarodowego Dnia Poezji

21 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem Poezji.  Z tej okazji  biblioteka szkolna przygotowała projekt  promujący czytelnictwo pt. „Poeta dzieciom wiersze pisał” . Uczniowie klas I na zajęciach w bibliotece poznali postać pisarza Jana Brzechwy i bawili się słowem słuchając wierszy poety. Wykonali też prace plastyczne zainspirowane tymi wierszami – powstała galeria pt. „Zwierzaki”. Dla klasy II i III przygotowano montaż literacko-plastyczny związany z twórczością Jana Brzechwy.  Dzieci samodzielnie odczytywały wiersze i oglądały ilustracje do zabawnych wierszy.