“Doświadczalna 7b”

“Doświadczalna 7b”- na lekcji fizyki przyszedł czas na doświadczalne sprawdzenie teoretycznych wiadomości. Trzecia zasada dynamiki, wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała – były testowane przez naszych Siódmoklasistów. Atomsfera? Bardzo naukowa, co widać na zdjęciach 😁👍. Dziękujemy -Kacper i Dominik za stroje, które bardzo ożywiły naszą doświadczalną lekcję 🙂