Podsumowanie działań w ramach projektu „Ekopracownia- zielone serce szkoły/Szkoła Podstawowa nr7 w Głogowie”

Informujemy ,że od października do końca grudnia 2023r. odbyło się 126 warsztatów dla uczniów Głogowa i powiatu głogowskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie z następujących szkół : SP2, SP6, SP7, SP8, SP9, SP11, SP12, SP13 z Głogowa. Łącznie wzięło w nich udział ponad 700 uczniów .Zajęcia  odbywały się zarówno w pracowni jak i w terenie. Uczniowie brali udział w takich formach zajęć,  aby w pełni poznać metody monitoringu środowiska naturalnego związanego z badaniem stanu wód, powietrza, gleby i natężenia hałasu oraz w poznawaniu obiektów przyrodniczych w najbliższej okolicy. Formy i metody zajęć wpłynęły  na pozytywne postawy badawcze uczniów, pozwoliły na rozbudzenie ciekawości i lepsze zrozumienie celowości działań związanych z ochroną środowiska i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Najbardziej atrakcyjna dla uczniów okazała się tematyka związana z alternatywnymi źródłami energii i ich realnym wykorzystaniem w Polsce. Dzieci z dużym zaangażowaniem konstruowały elektrownie wodne i  wiatrowe. W miesiącach maj i czerwiec 2024r. odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez Pana Krzysztofa  Pokorskiego Ekocentryk.pl z Wrocławia dla uczniów SP7 i SP9 w Głogowie. Łącznie wzięło w nich udział ponad 530 uczniów

W prasie lokalnej, na stronach szkoły i facebooku szkoły i Urzędu Miasta pojawiły się informacje z działań realizowanych w ramach projektu. Zapoznało się z nimi blisko 13 tysięcy osób.

Do konkursu plastycznego „Odnawialne źródła energii to zielona energia” zgłosiło się 30 uczniów. Przystąpiło do konkursu 29 maja 2024r.  28 uczniów – 2 zachorowało. Uczniowie samodzielnie wykonywali prace plastyczne w trakcie konkursu. Na wykonanie prac mieli 2 godziny. Prace były oceniane w dwóch kategoriach- klas 4-5 i 6-8. Nauczyciele- opiekunowie wchodzili w skład komisji konkursowej oraz pracownik Urzędu Miasta w Głogowie oddelegowany do prac komisji. Po dokonaniu oceny prac komisja zliczyła zdobyte punkty i sprawdziła kto z uczestników wygrał. Prace były bardzo ciekawe i oryginalnie wykonane. Podsumowanie działań w ramach projektu i wręczenie nagród nastąpiło 14.06.2024r.. Pan Prezydent Rafael Rokaszewicz wręczał nagrody uczniom biorącym udział w konkursie.

kategoria kl.4-5

I miejsce Liza Kucharska SP3 w Głogowie

II miejsce Marcelina Bajdała SP9 w Głogowie

III miejsce  Nikola Waszkowiak SP2 w Głogowie

kategoria kl.6-8

I miejsce Paulina Markowicz  SP7 w Głogowie

II miejsce Laura Lipecka  SP10 w Głogowie

III miejsce  Hanna Adamowicz SP2 w Głogowie

 

Przypominamy ,że powstała ”EKOPRACOWNIA– zielone serce szkoły/ Szkoła Podstawowa nr7 w Głogowie” dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”  w formie dotacji, w kwocie 74.637,16 zł. .